Senin, 19 April 2010

Demam Rumput Laut

Tahun 2004, nelayan kecil, petani jagung, hingga petani padi tiba-tiba membelokkan usaha mereka dan menekuni usaha baru. Menjadi petani rumput laut. Laut-laut lepas di sepanjang pantai berubah menjadi kapling seperti keadaan di darat, petani kecil dan kurang kuat akan menyewa lahan hingga Rp9 juta sesuai luas bentangan.

Jumat, 02 April 2010

Kebijakan Pembangunan Abaikan Warga Miskin

Lima tahun terakhir, wajah Makassar berubah menjadi kota yang besar sebagai gerbang utama Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan pun digenjot dimana-mana. Tapi, peran kaum miskin kota semakin terabaikan.